ABROCOMAS vel ABROCOMES


ABROCOMAS vel ABROCOMES
ABROCOMAS vel ABROCOMES
(utrôque enim modô legitur, Αβρπλπ´μας Suide, Αβροκόμης Herodoto) Darii fil. fuir, ex Protagune, fratris Atarnis filia, atque unus ex praecipuis Persarum Satrapis, qui una cum Xerxe in epeditionem profectus, a Lacedaemoniis caesus est ad Thermopylas.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.